Enriched Vitamin Rice (Long Grain White Rice)

"Good quality for good life"

Enriched Vitamin Rice (Long Grain White Rice)

Enriched Vitamin Rice (Long Grain White Rice)

Broken (basic 3/4 grain)
5% max
Foreign matter 
0.1% max
Damaged kernels
0.5% max
Yellow kernels
0.5% max
Chalky kernels (basic 3/4 grain)
5.0% max
Red & red streaked kernels
0.5% max
Immature kernels 
0.5% max
Paddy
1 grains/kg max
Moisture
14% max
Average length kernels
6.2mm
Milled degree 
Double polished
Sortex 100%
Crop New
Iron
3mg (25%RDI*)
Thiamine
0.5mg (25%RDI*)
Niacin
6mg (60%RDI*)

*Recommended dietary intake
*Per 100gr


Related Product

  • No product


Bo cong thuong
Chính sách bảo hành| Chính sách thanh toán | Chính sách bảo mật thông tin | Phương thức giao hàng |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0310486189 cấp ngày : 30/11/2010 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện : Ông Vũ Trọng Dũng