Glutinous Medium White Rice

"Good quality for good life"

Glutinous Medium White Rice

Broken (basic 2/3 grain)
10% max
Foreign matter 
0.1% max
Damaged & Yellow kernels
3.0% max
White rice admixture 7.0% max
Paddy
1 grains/kg max     
Average length of whole grain 6.0mm max
Moisture
14% max
Milled degree 
Double polished &
Sortex 100%
Crop
New


Related Product

Bo cong thuong
Chính sách bảo hành| Chính sách thanh toán | Chính sách bảo mật thông tin | Phương thức giao hàng |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0310486189 cấp ngày : 30/11/2010 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện : Ông Vũ Trọng Dũng