Long Grain White Rice (OM-6976)

"Good quality for good life"

Long Grain White Rice (OM-6976)

Long Grain White Rice (OM-6976)

Broken (basic 3/4 grain) 5% max
Foreign matter  0.2% max
Damaged kernels 0.5% max
Yellow kernels 0.5% max
Chalky kernels (basic 3/4 grain)   5.0% max
Red & red streaked kernels 1.0% max
Immature kernels  0.5% max
Moisture 14% max
Paddy per kilo 15 grain/kg max   
Average length kernels      6.4mm max
Milled degree 
Double polished &
Sortex 100% (if any) 
Crop New


Bo cong thuong
Chính sách bảo hành| Chính sách thanh toán | Chính sách bảo mật thông tin | Phương thức giao hàng |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0310486189 cấp ngày : 30/11/2010 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện : Ông Vũ Trọng Dũng