Long Grain White Rice (Summer - Autumn)

"Good quality for good life"

Long Grain White Rice (Summer - Autumn)

Long Grain White Rice (Summer - Autumn)

Broken (basic 3/4 grain) 5% max
Foreign matter  0.1% max
Damaged kernels 1.5% max
Glutinous kernels 1.0% max
Yellow kernels 0.5% max
Chalky kernels (basic 3/4 grain) 8.0% max
Red & red streaked kernels 0.75% max
Immature kernels  0.75% max
Moisture 14% max
Paddy per kilo 15 grain/kg max   
Average length kernels      6.2mm
Milled degree 
Double polished &
Sortex 100% (if any) 
Crop New


Bo cong thuong
Chính sách bảo hành| Chính sách thanh toán | Chính sách bảo mật thông tin | Phương thức giao hàng |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0310486189 cấp ngày : 30/11/2010 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện : Ông Vũ Trọng Dũng