Vietnam Medium Rice (HC)

"Good quality for good life"

Vietnam Medium Rice (HC)

Vietnam Medium Rice (HC)

Broken (basic 3/4 grain) 5% max
Foreign matter  0.1% max
Damaged kernels 0.5% max
Yellow kernels 0.5% max
Chalky kernels (basic 3/4 grain)   4.0% max
Red & red streaked kernels 0.5% max
Immature kernels  0.5% max
Moisture 14.5% max
Glutinous kernels 0.5% max
Paddy per kilo 5 grain/50kg max   
Average length kernels      5.8 mm max
Milled degree 
Double polished oil
(if any), Sortex 100%
Crop New


Bo cong thuong
Chính sách bảo hành| Chính sách thanh toán | Chính sách bảo mật thông tin | Phương thức giao hàng |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0310486189 cấp ngày : 30/11/2010 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện : Ông Vũ Trọng Dũng