Glutinous Rice 100% Broken

"Good quality for good life"

Glutinous Rice 100% Broken

Glutinous Rice 100% Broken

Whole grain 10/10
1.0% max
Brokens 8/10 - 10/10 grain
4.0% max
Brokens 6.5/10 - 8/10 grain
15.0% max
Brokens 3/10 - 6.5/10 grain 75% min
Small brokens C1
5.0% max
Moisture
14.0% max
Foreign matters
1.0% max
Milling Degree
Well milled, Polished
& Sortex 100% (if any)


Bo cong thuong
Chính sách bảo hành| Chính sách thanh toán | Chính sách bảo mật thông tin | Phương thức giao hàng |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0310486189 cấp ngày : 30/11/2010 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện : Ông Vũ Trọng Dũng