Long Grain Parboiled Rice

"Good quality for good life"

Long Grain Parboiled Rice

Long Grain Parboiled Rice

Whole grain
80% min
Moisture 14% max
Broken ( ¾ basis )
5% max.
Red streaked kernels
0.5% max.
Yellow kernel
0.5% max
Damaged kernel
0.5% max
Glutinous kernel
0.5% max
Foreign matter
0.2% max
Average length
of grain
6.2mm
Partly black
kernel & pecks
1.0% max
Black kernel
0.3% max
Milling degree
Double Polished
Sortex 100%
Crop
New


Related Product

  • No product


Bo cong thuong
Chính sách bảo hành| Chính sách thanh toán | Chính sách bảo mật thông tin | Phương thức giao hàng |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0310486189 cấp ngày : 30/11/2010 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện : Ông Vũ Trọng Dũng